content top

Informacje dla pacjentów ZOZ Olesno w zw...

Informacja o wprowadzonych ograniczeniach: Informacja o wynikach testów u pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Wewnetrznym – 19.03.2020r. Informacja – 16.03.2020r. Informujemy, że z polecenia Wojewody Opolskiego szpital w Oleśnie wstrzymuje przyjęcia pacjentów planowych. Informacja – 12.03.2020r. W związku z aktualna sytuacją epidemiologiczną w...

Informacja Urzędu Wojewódzkiego w Opolu...

KOMUNIKAT W dwóch opolskich szpitalach, pozostających decyzją Wojewody Opolskiego w stanie podwyższonej gotowości na wypadek pojawienia się koronawirusa, 4 marca br. zostaną przeprowadzone ćwiczenia dot. wsparcia służby zdrowia przez Straż Pożarną. W ramach ćwiczeń Państwowej Straży Pożarnej zostaną przed dwoma szpitalami rozstawione dodatkowe, mobilne izby przyjęć...

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń z...

Pliki do pobrania: Ogłoszenie o konkursie ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych zapewniających całodobową usługę w zakresie diagnostyki obrazowej – badania Rtg klasyczne, Tomografia Komputerowa oraz w trybie planowym badania USG i USG Doppler.

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotn...

Pliki do pobrania: Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych (usług anestezjologicznych) w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Bloku Operacyjnym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie .

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu ...

Pliki do pobrania: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie. INFORMACJA o wynikach konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie.pdf. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w postępowaniu konkursowym. Wzory Oświadczeń. Informacje o...

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OLEŚNIE PILNI...

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OLEŚNIE PILNIE ZATRUDNI LEKARZY SPECJALNOŚCI CHIRURGIA, PEDIATRIA BLIŻSZE INFORMACJE POD NR TELEFONU 34 350 97 00

Zapraszamy na ponowne zajęcia ze szkoły ...

Pliki do pobrania: Dokument do pobrania.

Zatrudnimy Pielęgniarki

Pliki do pobrania: Dokument do pobrania.

Realizacja projektów unijnych

Pliki do pobrania: Wymiana – zakup tomografu komputerowego wraz z dostosowaniem pracowni i uruchomieniem – Dokument do pobrania. Przebudowa budynku szpitala – oddziałów ginekologiczno – położniczego i noworodkowego w ZOZ Olesno – II etap – Dokument do pobrania. ...

Zatrudnimy specjalistę chirurgii ogólnej...

Pliki do pobrania: Dokument do pobrania.