content top

Podziękowania

W dniu 24.12.2021 r. w wigilię Bożego Narodzenia, Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie odwiedzili mieszkańcy Powiatu Oleskiego, ku pokrzepieniu serc i dusz zaśpiewali szereg kolęd wprowadzając na oddziały szpitalne świąteczną atmosferę. Koncert adresowany był dla naszych pacjentów oraz pracowników. Pełna...

INFORMACJA DOTYCZĄCA REHABILITACJI

INFORMACJA DOTYCZĄCA REHABILITACJI  REJESTRACJA NOWYCH SKIEROWAŃ NA ZABIEGI FIZJOTERAPEUTYCZNE ODBYWA SIĘ TYLKO TELEFONICZNIE!!!  POD NR TEL.:  343509734, 343509735  od PONIEDZIAŁKU  do PIĄTKU w godzinach :  ...

Podejrzewasz, że masz koronawirusa? R...

Podejrzewasz, że masz koronawirusa? Kliknij w poniższy link. Informacja NFZ.

Wstrzymanie przyjęć w trybie nagłym i pl...

W związku z przewidywalnym przekształceniem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie w placówkę covidową od dnia 25.11.2021 r. do odwołania wstrzymuje się przyjęcia w trybie nagłym i planowym pacjentów do wszystkich oddziałów szpitalnych ZOZ w...

Wstrzymanie przyjęcia pacjentów w trybie...

W związku z wystąpieniem ogniska zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wśród pacjentów Oddziału Wewnętrznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie informuję, iż od dnia 19.11.2021 wstrzymuje się przyjęcia pacjentów w trybie nagłym i planowym do w/w oddziału. Realizację świadczeń wstrzymuje się do czasu wygaśnięcia ogniska zakaźnego.

Ważna Informacja – od dnia 16.11.2...

Ważna Informacja Na podstawie Decyzji nr 1.967.3.25.2021 Wojewody Opolskiego z dnia 12.11.2021 r. Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie informuje, że od dnia 16-11-2021r. do odwołania ograniczone zostały przyjęcia planowe pacjentów do oddziałów szpitalnych. Ponadto w związku z potrzebą zwiększenia bezpieczeństwa wstrzymane zostały odwiedzin pacjentów na...

Wstrzymanie przyjęć pacjentów do oddział...

W związku z absencją chorobową lekarzy oddziału dziecięcego, Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie  informuję o konieczności wstrzymania z dniem 21.10.2021 r. do odwołania przyjęć pacjentów do oddziału Dziecięcego tut. szpitala. W związku z powyższym proszę o kierowanie pacjentów do innych placówek...

ZOZ w Oleśnie PILNIE zatrudni pediatrów ...

ZOZ w Oleśnie PILNIE zatrudni do pracy na oddziale pediatrii (bądź na dyżury) pediatrów i neonatologów Forma zatrudnienia dowolna Warunki płacowe oraz zakres obowiązków do uzgodnienia Kontakt: sekretariat@szpitalolesno.pl Tel. : 343509700

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie jako ...

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Nazwa projektu: „Rozbudowa i przebudowa pływalni krytej w Praszce” – rewitalizacja zdegradowanego budynku przywracająca i podtrzymująca jego funkcje Numer umowy: RPOP.10.02.00-16-0033/17-00 Beneficjent i Lider Projektu: Gmina Praszka Partner projektu: Zespół...

Przetarg pisemny nieograniczony na wynaj...

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie na podstawie § 12 ust. 2 Uchwały nr XV/101/16 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie określenia zasad zbywania, oddawanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Oleski, ogłasza przetarg pisemny...

« Older Entries