content top

Ważna Informacja – od dnia 16.11.2...

Ważna Informacja Na podstawie Decyzji nr 1.967.3.25.2021 Wojewody Opolskiego z dnia 12.11.2021 r. Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie informuje, że od dnia 16-11-2021r. do odwołania ograniczone zostały przyjęcia planowe pacjentów do oddziałów szpitalnych. Ponadto w związku z potrzebą zwiększenia bezpieczeństwa wstrzymane zostały odwiedzin pacjentów na...

Wstrzymanie przyjęć pacjentów do oddział...

W związku z absencją chorobową lekarzy oddziału dziecięcego, Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie  informuję o konieczności wstrzymania z dniem 21.10.2021 r. do odwołania przyjęć pacjentów do oddziału Dziecięcego tut. szpitala. W związku z powyższym proszę o kierowanie pacjentów do innych placówek...

ZOZ w Oleśnie PILNIE zatrudni pediatrów ...

ZOZ w Oleśnie PILNIE zatrudni do pracy na oddziale pediatrii (bądź na dyżury) pediatrów i neonatologów Forma zatrudnienia dowolna Warunki płacowe oraz zakres obowiązków do uzgodnienia Kontakt: sekretariat@szpitalolesno.pl Tel. : 343509700

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie jako ...

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Nazwa projektu: „Rozbudowa i przebudowa pływalni krytej w Praszce” – rewitalizacja zdegradowanego budynku przywracająca i podtrzymująca jego funkcje Numer umowy: RPOP.10.02.00-16-0033/17-00 Beneficjent i Lider Projektu: Gmina Praszka Partner projektu: Zespół...

Przetarg pisemny nieograniczony na wynaj...

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie na podstawie § 12 ust. 2 Uchwały nr XV/101/16 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie określenia zasad zbywania, oddawanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Oleski, ogłasza przetarg pisemny...

Konkurs ofert na wykonywanie badań histo...

Pliki do pobrania: Dokument do pobrania. Uwaga!!! Aktualizacja!!! Szczegółowe warunki konkursu ofert. Wyjaśnienia. Zbiorcze zestawienie ofert. Informacja o wyborze...

ZOZ w Oleśnie PILNIE ZATRUDNI:

ZOZ w Oleśnie PILNIE ZATRUDNI: - lekarzy do pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, - lekarzy do pracy w Poradni Urologicznej, - lekarza z uprawnieniami do pracy w Pracowni Endoskopii Kontakt: ZOZ w  Oleśnie 46-300 ul. Klonowa 1, sekretariat@szpitalolesno.pl tel. 34 350 97 00, 602 483 336 .

Przetarg na dzierżawę parkingu Zespołu O...

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie na podstawie § 12 ust. 2 Uchwały nr XV/101/16 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie określenia zasad zbywania, oddawanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Oleski, ogłasza przetarg pisemny...

Przetargu na dzierżawę parkingu Zespołu ...

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie na podstawie § 12 ust. 2 Uchwały nr XV/101/16 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie określenia zasad zbywania, oddawanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Oleski, ogłasza przetarg pisemny...

Przetargu na dzierżawę parkingu Zespołu ...

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie na podstawie § 12 ust. 2 Uchwały nr XV/101/16 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie określenia zasad zbywania, oddawanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Oleski, ogłasza przetarg pisemny...

« Older Entries Next Entries »