content top

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

Ordynator: lek. Gabriela Werner-Osyra

Pielęgniarka Oddziałowa: Wacława Izydorczyk

Oddział funkcjonuje od kwietnia 1986 roku. W oddziale znajduje się 8 stanowisk intensywnej terapii wyposażonych zgodnie z obowiązującymi standardami. Oddział posiada nowoczesną aparaturę umożliwiającą prowadzenie wentylacji zastępczej, szerokie monitorowanie inwazyjne układu oddechowego i krążenia oraz aparat do stosowania ciągłej terapii nerkozastępczej.

Intensywna Terapia

Procedury główne:

1)        Leczenie pacjentów z niewydolnością narządową zagrażającą życiu: oddechową , krążenia, , OUN, nerek, wątroby, zaburzeniami  krzepnięcia

2)        Leczenie pacjentów z niewydolnością wielonarządową

3)        Leczenie pacjentów z urazem wielonarządowym

4)        Leczenie pacjentów we wstrząsie (kardiogennym, neurogennym, krwotocznym, septycznym, anafilaktycznym)

5)        Leczenie zatruć

6)        Leczenie pacjentów po rozległych zabiegach chirurgicznych

7)        Leczenie i opieka pacjentów po NZK

8)        Terapia wentylacyjna

9)        Ciągła terapia nerkozastępcza

10)    Monitorowanie hemodynamiczne układu krążenia

11)    Terapia aminami katecholowymi

12)    Leczenie przeciwobrzękowe w patologiach OUN

13)    Zaawansowana terapia antybiotykowa w oparciu o posiewy materiału pobieranego metodami inwazyjnymi i nieinwazyjnymi

14)    Leczenie żywieniowe do i pozajelitowe

15)    Leczenie krwotoków z zastosowaniem najnowszych preparatów substytucyjnych

16)    Wykonywanie zabiegów: przeskórna tracheostomia, przeskórna  endoskopowa gastrostomia, bronchoskopia

Anestezjologia
Procedury główne:

1)      Znieczulenie ogólne wziewne

2)      Całkowite znieczulenie dożylne

3)      Znieczulenie złożone

4)      Znieczulenie regionalne: blokady centralne pojedyncze i ciągłe, znieczulenia splotów i pni nerwowych

5)      Analgezja pooperacyjna

6)      Kaniulacja żył centralnych

7)      Kaniulacja tętnic

Współpracujemy z Laboratorium Analitycznym i mamy możliwość wykonywania całodobowego niektórych badań laboratoryjnych oraz korzystamy z Działu Diagnostyki Obrazowej w tym pracowni tomografii komputerowej.
Na OIT leczy się pacjentów dorosłych, którzy znaleźli się w stanie zagrożenia życia: chorzy z niewydolnością oddechową, krążeniowo-oddechową, wielonarządową, chorych zatrutych, nieprzytomnych, po zatrzymaniu krążenia, po urazach wielonarządowych oraz chorych w stanie ciężkim po rozległych zabiegach operacyjnych.
Anestezjolodzy pracujący na oddziale prowadzą anestezję ogólną lub regionalną u pacjentów wymagających zabiegu operacyjnego z Oddziałów Ginekologiczno-Położniczego, Chirurgii Ogólnej lub Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, prowadzą 3 łożkową salę pooperacyjną, wykonują analgosedację do badań endoskopowych oraz tzw. krótkich zabiegów ginekologicznych, ortopedycznych i chirurgicznych.

W oddziale pracuje zespół doświadczonych lekarzy i pielęgniarek zapewniający wysoki poziom usług medycznych.

Powrót