content top

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

Ordynator: lek. med. Gabriela Werner-Osyra

Pielęgniarka Oddziałowa: Wacława Izydorczyk

Oddział funkcjonuje od kwietnia 1986 roku. W oddziale znajduje się 8 stanowisk intensywnej terapii wyposażonych zgodnie z obowiązującymi standardami. Oddział posiada nowoczesną aparaturę umożliwiającą prowadzenie wentylacji zastępczej, szerokie monitorowanie inwazyjne układu oddechowego i krążenia oraz aparat do stosowania ciągłej terapii nerkozastępczej.

Współpracujemy z Laboratorium Analitycznym i mamy możliwość wykonywania całodobowego niektórych badań laboratoryjnych oraz korzystamy z Działu Diagnostyki Obrazowej w tym pracowni tomografii komputerowej.
Na OIT leczy się pacjentów dorosłych, którzy znaleźli się w stanie zagrożenia życia: chorzy z niewydolnością oddechową, krążeniowo-oddechową, wielonarządową, chorych zatrutych, nieprzytomnych, po zatrzymaniu krążenia, po urazach wielonarządowych oraz chorych w stanie ciężkim po rozległych zabiegach operacyjnych.
Anestezjolodzy pracujący na oddziale prowadzą anestezję ogólną lub regionalną u pacjentów wymagających zabiegu operacyjnego z Oddziałów Ginekologiczno-Położniczego, Chirurgii Ogólnej lub Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, prowadzą 3 łożkową salę pooperacyjną, wykonują analgosedację do badań endoskopowych oraz tzw. krótkich zabiegów ginekologicznych, ortopedycznych i chirurgicznych.

W oddziale pracuje zespół doświadczonych lekarzy i pielęgniarek zapewniający wysoki poziom usług medycznych.

Powrót