content top

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Chirurgii Ogólnej

Ordynator: dr n. med. Marek Szeja

Pielęgniarka Oddziałowa: Halina Cichoń

3J9A9467

W 34 łóżkowym Oddziale Chirurgii Ogólnej przeprowadzane są zabiegi operacyjne oraz terapia i rehabilitacja pooperacyjna. Ponadto oddział prowadzi diagnostykę u pacjentów, u których wstępne rozpoznanie wskazuje na potrzebę leczenia operacyjnego.

Oddział Chirurgii Ogólnej korzysta z bazy diagnostycznej ZOZ w Oleśnie w zakresie diagnostyki endoskopowej przewodu pokarmowego, ultrasonografii jamy brzusznej i badania przepływów naczyniowych, diagnostyki laboratoryjnej oraz radiologii i tomografii komputerowej.

Pomocy konsultacyjnej udzielają zatrudnieni w oddziałach i poradniach szpitala specjaliści z dziedzin: anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, kardiologii, nefrologii, ortopedii, ginekologii, pediatrii, urologii, laryngologii, okulistyki neurologii i psychiatrii oraz rehabilitacji.
Zakres planowych świadczeń wykonywanych na oddziale obejmuje:

 • usunięcie pęcherzyka żółciowego metodą klasyczna lub laparoskopowa,
 • operacje dróg żółciowych i trzustki,
 • operacje żołądka, jelita, cienkiego i grubego,
 • operacje odbytnicy i odbytu,
 • operacje przepuklin brzusznych,
 • operacje żylaków kończyn dolnych,
 • operacje tarczycy,
 • operacje wodniaka jadra i stulejki.

Ponadto prowadzone jest leczenie operacyjne lub zachowawcze w przypadkach:

 • ostrych stanów zapalnych, krwotoków w jamie brzusznej i niedrożności przewodu pokarmowego – urazów jamy brzusznej i klatki piersiowej,
 • oparzeń,
 • stanów zapalnych tkanek miękkich ,
 • zmian guzowatych tkanek miękkich z badaniem histopatologicznych,
 • chorób naczyń.

Przyjęcie do Oddziału Chirurgii Ogólnej.

W przypadku planowego przyjęcia do oddziału pacjent powinien posiadać skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub innych lekarzy oraz zaświadczenie o szczepieniu p/ żółtaczce zakaźnej. Zalecana jest wcześniejsza konsultacja chirurga.
Konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie terminu przyjęcia oraz rejestracja w komputerowym wykazie osób oczekujących na hospitalizację w Izbie Przyjęć Szpitala.

Oddział Chirurgii Ogólnej pełni całodobowy ostry dyżur W stanach nagłych pacjencie są przyjmowani bezpośrednio ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (nie jest konieczne skierowanie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej).

Opieka poszpitalna

Po wypisaniu pacjent ma zapewnioną ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w poradni chirurgii ogólnej szpitala.

Powrót