content top

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Chirurgii Ogólnej

Ordynator: dr n. med. Marek Szeja

Pielęgniarka Oddziałowa: Halina Cichoń

W 18 łóżkowym Oddziale Chirurgii Ogólnej przeprowadzane są zabiegi operacyjne oraz terapia i rehabilitacja pooperacyjna. Ponadto oddział prowadzi diagnostykę u pacjentów, u których wstępne rozpoznanie wskazuje na potrzebę leczenia operacyjnego.

Oddział Chirurgii Ogólnej korzysta z bazy diagnostycznej ZOZ w Oleśnie w zakresie diagnostyki endoskopowej przewodu pokarmowego, ultrasonografii jamy brzusznej i badania przepływów naczyniowych, diagnostyki laboratoryjnej oraz radiologii i tomografii komputerowej.

Pomocy konsultacyjnej udzielają zatrudnieni w oddziałach i poradniach szpitala specjaliści z dziedzin: anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, kardiologii, nefrologii, ortopedii, ginekologii, pediatrii, urologii, laryngologii, okulistyki neurologii i psychiatrii oraz rehabilitacji.

Zakres planowych świadczeń zabiegowych wykonywanych na oddziale obejmuje:

1)     Usunięcie pęcherzyka żółciowego metodą klasyczną lub laparoskopową

2)     Operacje dróg żółciowych i trzustki

3)     Operacje żołądka, jelita cienkiego i grubego

4)     Operacje odbytnicy i odbytu

5)     Operacje przepuklin brzusznych

6)     Operacje żylaków kończyn dolnych

7)     Operacje tarczycy

8)     Operacje wodniaka jądra i stulejki

Ponadto prowadzone jest leczenie operacyjne lub zachowawcze w przypadkach:

1)     Ostrych stanów zapalnych, krwotoków w jamie brzusznej i niedrożności przewodu pokarmowego – urazów jamy brzusznej i klatki piersiowej

2)     Oparzeń

3)     Stanów zapalnych tkanek miękkich

4)     Zmian guzowatych tkanek miękkich z badaniem histopatologicznym

5)     Chorób naczyń

Przyjęcie do Oddziału Chirurgii Ogólnej.

W przypadku planowego przyjęcia do oddziału pacjent powinien posiadać skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub innych lekarzy oraz zaświadczenie o szczepieniu p/ żółtaczce zakaźnej. Zalecana jest wcześniejsza konsultacja chirurga.
Konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie terminu przyjęcia oraz rejestracja w komputerowym wykazie osób oczekujących na hospitalizację w Izbie Przyjęć Szpitala.

Oddział Chirurgii Ogólnej pełni całodobowy ostry dyżur W stanach nagłych pacjencie są przyjmowani bezpośrednio ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (nie jest konieczne skierowanie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej).

Opieka poszpitalna

Po wypisaniu pacjent ma zapewnioną ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w poradni chirurgii ogólnej szpitala.

Powrót