content top

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

 

Ordynator: lek. med. Włodzimierz Brzęczek

 

Pielęgniarka Oddziałowa: Barbara Młyńczyk

 O55A8690

Oddział dysponuje 25 łóżkami. W ramach diagnostyki wykonywane są różnorodne badania radiologiczne, TK, USG, MR, diagnostyka mikrobiologiczna, pełna diagnostyka laboratoryjna.
Działalność medyczna:

 • diagnozowanie i leczenie chorych urazowych i ze schorzeniami narządu ruchu,
 • leczenie chorych z mnogimi obrażeniami ciał,
 • leczenie chorych z urazami czaszkowo – mózgowymi niewymagającymi leczenia neurochirurgicznego,
 • leczenie wad wrodzonych i nabytych narządu ruchu u dzieci i dorosłych,
 • leczenie zachowawcze i operacyjne schorzeń narządu ruchu z rehabilitacją,
 • protezoplastyka totalna stawu biodrowego,
 • artroskopia stawu biodrowego,
 • artroskopia stawu barkowego,
 • artroskopia stawu kolanowego,
 • endoprotezoplastyka połowicza stawu biodrowego,
 • leczenie stanów zapalnych kości i stawów.

Współpraca:

 •  Klinika Ortopedii A.M. we Wrocławiu,
 • Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie,
 • Dolnośląski Ośrodek Diagnostyki Obrazowej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu,
 • Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich,
 • Pracownia Scyntygrafii Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej w Opolu,
 • Oddziały i Pracownie Wojewódzkiego Centrum Medycznego.

O55A8677

Powrót