content top

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

p.o. Ordynator: lek. med. Stanisław Dziurkowski

Położna Oddziałowa: Danuta Kaczmarzyk

Oddział ginekologiczno – położniczo obejmuje kobiety opieką i leczeniem od narodzin do późnych lat życia. Posiada wykwalifikowaną kadrę medyczną: lekarską, położne i pielęgniarek oraz personel pomocniczy. Na oddziale wykonywane są zabiegi operacyjne i cięcia cesarskie najnowszymi metodami. Oddział jest wyposażony w niezbędny sprzęt medyczny do diagnostyki i leczenia, poszerza bazę sprzętową oraz wprowadza nowoczesne metody leczenia. Posiada między innymi aparaturę do znieczulania w trakcie porodu podtlenkiem azotu.

Działa szkoła rodzenia, która cieszy się dużym zainteresowaniem. Przygotowuje ona do porodu, również z osobą towarzyszącą, przekazuje wiedzę o przebiegu ciąży i porodu, uczy pielęgnacji noworodka.

Oddział położniczy działa w systemie “rooming-in” (matka przebywa z dzieckiem). Sale są przeznaczone dla maksymalnie dwóch położnic z noworodkiem. Umożliwiamy kontakt z najbliższymi w trakcie pobytu w oddziale.

Powrót