content top

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Ordynator: Lek. Jacek Skrzeszowski

Pielęgniarka Koordynująca: Teresa Miarka

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) został otwarty dla pacjentów w 2001r. Świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR) udzielane są w trybie nagłym pacjentom znajdującym się w stanie zagrożenia życia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia skutkującego zagrożeniem życia. W SOR dokonywana jest wstępna segregacja i kwalifikacja chorych, wykonywane są wszelkie czynności stabilizujące funkcje życiowe pacjenta a także ustalany jest kierunek dalszego postępowania diagnostycznego i leczniczego.

Oddział ten składa się z kilku obszarów. Pierwszy i najważniejszy jest obszar rejestracji i segregacji medycznej (tzw. konsola). W obszarze tym wykwalifikowany personel medyczny dokonuje wstępnej segregacji stanu zdrowia pacjentów zgłaszających się do SOR. Kolejnym obszarem jest obszar resuscytacyjno-zabiegowy, do którego trafiają pacjenci z najpoważniejszymi schorzeniami zagrażającemu życiu i zdrowiu. Sala resuscytacyjna wyposażona jest w dwa niezależne stanowiska do podtrzymywania podstawowych funkcji życiowych. Następnie wyróżniamy obszar terapii natychmiastowej, który składa się z sali zabiegowej do wykonywania zabiegów chirurgicznych i “gipsownia”, gdzie wykonuje się unieruchomienia gipsowe pacjentom, którzy ulegli wypadkom. W skład SOR wchodzi również sala ITM (intensywnej terapii medycznej) z jednym stanowiskiem i sala obserwacyjna z czterema stanowiskami.

W SOR prowadzona jest przez wykwalifikowany personel medyczny (pielęgniarki oraz ratownicy medyczni) edukacja zdrowotna dla wypisanych ze szpitala pacjentów w zakresie:

-        podawania leków przeciwzakrzepowych,

-        postępowania po chirurgicznym zaopatrzeniu ran,

-        postępowania po unieruchomieniu kończyn opatrunkiem gipsowym, jak również ortezą.

Przy SOR znajduje się :

-        Izba Przyjęć do której zgłaszają się pacjenci ze skierowaniem od lekarza – do jej zadań należy: zapewnienie niezwłocznego zbadania przez lekarza dyżurnego, objęcie pacjenta doraźną opieką pielęgniarską i lekarską stosowanie do jego stanu, przyjęcie do szpitala i przekazanie do oddziału pacjenta zakwalifikowanego do hospitalizacji, udzielenie porady i pomocy doraźnej pacjentowi nie zakwalifikowanemu do hospitalizacji, prowadzenie dokumentacji medycznej, rejestracja osoby zgłaszającej się z jednoczesną kontrolą uprawnień do korzystania ze świadczeń zdrowotnych,

-        POZ świadczący usługi w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,

-        transport medyczny.

 

 

 

Powrót