content top

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Kierownik: Lek. med. Jacek Skrzeszowski

Pielęgniarka Koordynująca: Teresa Miarka

Szpitalny Oddział Ratunkowy(SOR) został otwarty dla pacjentów w 2001 roku. Jest to oddział, w którym udziela się świadczeń zdrowotnych pacjentom w stanie zagrożenia życia i zdrowia. Pacjenci w stanie zagrożenia życia są wstępnie stabilizowani, a następnie przekazywani do odpowiedniego oddziału, bądź do ośrodków specjalistycznych.

Szpitalny Oddział Ratunkowy składa się z kilku obszarów. Pierwszy i najważniejszy jest obszar rejestracji i segregacji medycznej (tzw. konsola). W obszarze tym wykwalifikowany personel medyczny dokonuje wstępnej segregacji stanu zdrowia pacjentów zgłaszających się do SOR. Kolejnym obszarem jest obszar resuscytacyjno-zabiegowy, do którego trafiają pacjenci z najpoważniejszymi schorzeniami zagrażającemu zdrowiu. Sala resuscytacyjna wyposażona jest w dwa niezależne stanowiska do podtrzymywania podstawowych funkcji życiowych. Następnie wyróżniamy obszar terapii natychmiastowej, który składa się z sali zabiegowej do wykonywania zabiegów chirurgicznych i “gipsownia”, gdzie wykonuje się unieruchomienia gipsowe pacjentom, którzy ulegli wypadkom. W skład SOR wchodzi również sala ITM (intensywnej terapii medycznej) z jednym stanowiskiem i sala obserwacyjna z czterema stanowiskami.

 

Przy SOR znajduje się :

  • Izba Przyjęć do której zgłaszają się pacjenci ze skierowaniem od lekarza,
  • POZ świadczący usługi w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
  • transport medyczny.

 

SOR przyjmuje pacjentów całodobowo.

W celu rejestracji pacjenta w systemie komputerowym wymagane jest posiadanie dokumentu z numerem pesel.

Powrót