content top

Zakład Rehabilitacji

Zakład Rehabilitacji

Zakład Rehabilitacji w Oleśnie – Kierownik: Bernadeta Gurok-Imiołczyk

Zakład Rehabilitacji – Filia w Praszce – Z-ca Kierownika: Maria Popławska

Zakład Rehabilitacji w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oleśnie oferuje szeroką gamę zabiegów fizjoterapeutycznych wykonywanych w dwóch placówkach:

  • Zakładzie Rehabilitacji w Oleśnie
  • Zakładzie Rehabilitacji – Filia w Praszce, ul. Kaliska 50, 46-320 Praszka.

Rehabilitacja_01Zakład Rehabilitacji w Oleśnie mieści się w budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej na pierwszym piętrze. Pacjenci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godz.8.00 – 18.00. Z usprawniania leczniczego korzystają w nim pacjenci szpitalni i ambulatoryjni.

Planowanie zabiegów dla pacjentów ambulatoryjnych odbywa się na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli skierowanie wystawione jest z gabinetu lub poradni, które nie ma umowy z NFZ na refundację zabiegów ich koszt pokrywa pacjent dokonując wpłaty w kasie ZOZ wg. obowiązującego cennika.

Zakład Rehabilitacji – Filia w Praszce mieści się przy ul. Kaliskiej 50, w kompleksie budynku krytej pływalni. Czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00.

Rehabilitacja_02

Kinezyterapia, czyli ćwiczenia lecznicze, odpowiednie dla różnych jednostek chorobowych, odbywają się na sali gimnastycznej oraz salach kinezyterapii wyposażonych w sprzęt służący do ćwiczeń czynnych w odciążeniu, czynnych w odciążeniu z oporem, czynnych wolnych, czynnych z oporem, ćwiczeń wspomaganych, biernych, redresji, wyciągów.

Fizykoterapia to zabiegi o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i rozluźniającym, które uzupełniają i wspomagają kinezyterapię. Zabiegi fizykoterapeutyczne wykonywane są na specjalistycznym sprzęcie:

  • do elektroterapii – aparaty do leczenia prądem galwanicznym, diadynamik, interdyn, interwaq, elektrostymulacje, TENS
  • do leczenia ultradźwiękami
  • do leczenia polem magnetycznym
  • do leczenia polem elektromagnetycznym – diatermia krótkofalowa (tylko w Zakładzie w Oleśnie), terapuls (tylko w Zakładzie –Filia w Praszce)
  • do światłolecznictwa – lampy sollux, kwarcowe, laser biostymulacyjny
  • do ciepłolecznictwa – fango, okłady żelowe
  • do hydroterapii – urządzenia do kąpieli wirowych kończyn górnych, dolnych i kręgosłupa, masażu podwodnego
  • do krioterapii (tylko w Zakładzie w Oleśnie).

W każdej placówce nad prawidłowym przebiegiem usprawniania leczniczego pacjentów czuwa zespół doświadczonych fizjoterapeutów.

Telefon kontaktowy:

Zakład Rehabilitacji w Oleśnie (0-34) 35 09 735
Zakład Rehabilitacji – Filia w Praszce (0-34) 35 92 045

Powrót