content top

Informacje dot. akcji szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

W związku z wyznaczeniem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie jako szpitala „węzłowego”, wskazanego do zaszczepienia przeciw COVID – 19 informujemy, że koordynatorem ds. szczepień
w naszym szpitalu jest:
Pani Krystyna Pecela
Nr telefonu do kontaktu: 34/3509647
Adres mailowy: szczepienia@szpitalolesno.pl
Podmioty zainteresowane zaszczepieniem swoich pracowników proszone są o przesłanie listy zgłoszeń osób chętnych do szczepienia na podany adres mailowy na formularzu szczepienia ze skanem oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Na zgłoszenia podmiotów medycznych czekamy do dnia 13 stycznia 2021 r. godz 10:00
Zgłoszenia z błędnym numerem pesel i bez podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będą uwzględniane.

Pliki do pobrania: