content top

Wstrzymanie przyjęcia pacjentów w trybie nagłym i planowym do Oddziału Wewnętrznego

W związku z wystąpieniem ogniska zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wśród pacjentów Oddziału Wewnętrznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie informuję, iż od dnia 19.11.2021 wstrzymuje się przyjęcia pacjentów w trybie nagłym i planowym do w/w oddziału. Realizację świadczeń wstrzymuje się do czasu wygaśnięcia ogniska zakaźnego.