content top

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie jako partner projektu „Rozbudowa i przebudowa pływalni krytej w Praszce”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

Nazwa projektu: „Rozbudowa i przebudowa pływalni krytej w Praszce” – rewitalizacja zdegradowanego budynku przywracająca i podtrzymująca jego funkcje

Numer umowy: RPOP.10.02.00-16-0033/17-00

Beneficjent i Lider Projektu: Gmina Praszka

Partner projektu: Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie

 

UE