content top

Ćwiczenia strażaków w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oleśnie

Szanowni Państwo,
w dniu 16 marca 2024 r. na terenie ZOZ Olesno odbyły się ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego.

Celem ćwiczeń było sprawdzenie oraz doskonalenie możliwości i umiejętności:
1.przeprowadzenia ewakuacji pacjentów przebywających na terenie Szpitala Olesno;
2.zapewnienia dyslokacji pacjentów oddziału oraz personelu medycznego do tymczasowego miejsca dyslokacji;
3.zapewnienia opieki zdrowotnej w tymczasowym miejscu dyslokacji;
4.realizowania współpracy;
5.zapewnienia komunikacji;
6.zapewnienia obiegu i bezpieczeństwa informacji.
Przyjęta sytuacja kryzysowa w postaci zadymienia jednego z bloków ZOZ Olesno substancją nieznanego pochodzenia wpływa negatywnie na poziom bezpieczeństwa pacjentów, wywołującą znaczące ograniczenie w działaniu oddziałów na terenie Szpitala Olesno.

Ćwiczenia przeprowadzono przy zaangażowaniu:
1. Zespołu Zarządzania Kryzysowego ZOZ Olesno, w tym Dyrektora ZOZ Olesno
2. Personelu medycznego i pomocniczego
3. Personelu technicznego Szpitala,
a także służb bezpieczeństwa i porządku publicznego:
1. KP PSP Olesno
2. Jednostki OSP z terenu gminy Olesno
Ćwiczenia zostały przeprowadzone z należytym profesjonalizmem, doskonaląc umiejętności uczestników oraz nakreślając zarazem dodatkowe scenariusze dla dalszych działań doskonalących.