content top

Blok Operacyjny i Centralna Sterylizacja

Blok Operacyjny

 

Kierownik: lek. Andrzej Łucki

Pielęgniarka Koordynująca: Iwona Borek

 

Blok Operacyjny zlokalizowany jest w oddzielnym pawilonie – połączonym ze szpitalem i pracowniami diagnostycznymi dogodnym ciągiem komunikacyjnym.

Blok dysponuje trzema salami operacyjnymi wyposażonymi w ostatnich latach w nowy sprzęt do wykonywania zabiegów chirurgicznych, ortopedycznych i ginekologicznych w tym zabiegów metodami endoskopowymi i pod monitorem RTG. Blok pełni dyżur całodobowo.

Centralna Sterylizacja

Pielęgniarka Koordynująca: Elżbieta Adamczyk

Centralna Sterylizacja wykonuje sterylizację narzędzi, zestawów narzędzi, materiałów opatrunkowych, płynów, szkła i innych materiałów, które przeznaczone są do sterylizacji.

Dysponujemy nowoczesnym sprzętem: autoklawem do sterylizacji parą wodną pod ciśnieniem. Wykonujemy kontrolę skuteczności sterylizacji zgodnie z obowiązującymi zaleceniami. Pakujemy materiał do sterylizacji w rękawy papierowo-foliowe o różnej szerokości tj. wg. rozmiarów narzędzi.

Wykonujemy sterylizację dla szpitala jak również świadczymy usługi dla podmiotów z zewnątrz.

Powrót