content top

Laboratorium Analityczne

Laboratorium Analityczne Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie

 

KIEROWNIK : mgr Aleksandra Merta specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej

Numery telefonów:

Kierownik Laboratorium: 34 350 97 36

Pracownia Biochemii: 34 350 97 37

Pracownia Serologii: 34 350 97 38

Pracownia bakteriologii: 34 350 96 06

Punkt Pobrań Materiałów: 34 350 97 33

e-mail: labolesno@o2.pl

3J9A9356
Laboratorium Analityczne gwarantuje szeroki profil badań, które wykonywane są przy wykorzystaniu nowoczesnej aparatury. Zapewniamy szybką i wiarygodną diagnostykę. Dbamy o wysoką jakość naszych usług. Wykonujemy badania z zakresu:

  • hematologii,
  • koagulologii,
  • analityki ogólnej,
  • biochemii klinicznej,
  • serologii grup krwi,
  • wirusologii,
  • immunochemii,
  • bakteriologii.

3J9A9354

Zapewniamy całodobowo potrzeby diagnostyczne oddziałów szpitalnych. Świadczymy również usługi laboratoryjne dla przychodni, gabinetów prywatnych i na życzenie pacjenta.

Laboratorium Analityczne jest wpisane do ewidencji laboratoriów przez Krajową Izbę Diagnostów pod numerem 1874.
Laboratorium czynne dla pacjentów ambulatoryjnych od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-9:30 (Punkt Pobrań Materiału).
Wydawanie wyników codziennie w godzinach 7:30-9:30 w Punkcie Pobrań Materiału oraz w godzinach 14:00-19:00 w Laboratorium.
Prowadzimy również kontrolę wewnętrzną oznaczanych parametrów. Dodatkowo uczestniczymy w programach kontroli zewnętrznej o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Powrót