content top

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

Ordynator: lek. Andrii Nazarenko

Pielęgniarka Oddziałowa: Wacława Izydorczyk

Oddział funkcjonuje od kwietnia 1986 roku. W oddziale znajduje się 8 stanowisk intensywnej terapii wyposażonych zgodnie z obowiązującymi standardami. Oddział posiada nowoczesną aparaturę umożliwiającą prowadzenie wentylacji zastępczej, szerokie monitorowanie inwazyjne układu oddechowego i krążenia oraz aparat do stosowania ciągłej terapii nerkozastępczej.

 

Intensywna Terapia
Procedury główne:

 

1)      Leczenie pacjentów z niewydolnością narządową zagrażającą życiu: oddechową, krążenia, OUN, nerek, wątroby, zaburzeniami  krzepnięcia

 

2)      Leczenie pacjentów z niewydolnością wielonarządową

 

3)      Leczenie pacjentów z urazem wielonarządowym

 

4)      Leczenie pacjentów we wstrząsie (kardiogennym, neurogennym, krwotocznym, septycznym, anafilaktycznym)

 

5)      Leczenie pacjentów po rozległych zabiegach chirurgicznych, ortopedycznych i ginekologiczno-położniczych

 

6)      Leczenie i opieka pacjentów po NZK

 

7)      Terapia wentylacyjna, w tym nieinwazyjna metoda wentylacji- terapia wysokimi przepływami (HFOT)

 

8)      Ciągła terapia nerkozastępcza

 

9)      Monitorowanie hemodynamiczne układu krążenia

 

10)  Terapia aminami katecholowymi

 

11)  Leczenie przeciwobrzękowe w patologiach OUN

 

12)  Zaawansowana terapia antybiotykowa w oparciu o posiewy materiału pobieranego metodami inwazyjnymi i nieinwazyjnymi

 

13)  Leczenie żywieniowe do i pozajelitowe

 

14)  Leczenie krwotoków z zastosowaniem najnowszych preparatów substytucyjnych

 

15)  Wykonywanie zabiegów: przeskórna tracheostomia, przeskórna  endoskopowa gastrostomia, bronchoskopia

 

Anestezjologia
Procedury główne:

 

1)      Znieczulenie ogólne wziewne

 

2)      Całkowite znieczulenie dożylne

 

3)      Znieczulenie złożone

 

4)      Analgosedacja do zabiegów małoinwazyjnych (kolonoskopia, gastroskopia)

 

5)      Znieczulenie regionalne: blokady centralne pojedyncze i ciągłe, znieczulenia splotów i pni nerwowych, znieczulenia podpajęczynówkowe i zewnątrzoponowe

 

6)      Analgezja pooperacyjna

 

7)      Kaniulacja żył centralnych

 

8)      Kaniulacja tętnic

Współpracujemy z Laboratorium Analitycznym i mamy możliwość wykonywania całodobowego niektórych badań laboratoryjnych oraz korzystamy z Działu Diagnostyki Obrazowej w tym pracowni tomografii komputerowej.

Na OIT leczy się pacjentów dorosłych, którzy znaleźli się w stanie zagrożenia życia: chorzy z niewydolnością oddechową, krążeniowo-oddechową, wielonarządową, chorych zatrutych, nieprzytomnych, po zatrzymaniu krążenia, po urazach wielonarządowych oraz chorych w stanie ciężkim po rozległych zabiegach operacyjnych.
Anestezjolodzy pracujący na oddziale prowadzą anestezję ogólną lub regionalną u pacjentów wymagających zabiegu operacyjnego z Oddziałów Ginekologiczno-Położniczego, Chirurgii Ogólnej lub Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, prowadzą 3 łożkową salę pooperacyjną, wykonują analgosedację do badań endoskopowych oraz tzw. krótkich zabiegów ginekologicznych, ortopedycznych i chirurgicznych.

W oddziale pracuje zespół doświadczonych lekarzy i pielęgniarek zapewniający wysoki poziom usług medycznych.

Powrót