content top

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Ordynator: lek. Stanisław Dziurkowski

Położna Oddziałowa: Mariola Boboń

Oddział ginekologiczno – położniczo obejmuje kobiety opieką i leczeniem od narodzin do późnych lat życia. Posiada wykwalifikowaną kadrę medyczną: lekarską, położne i pielęgniarek oraz personel pomocniczy.
Oddział jest wyposażony w niezbędny sprzęt medyczny do diagnostyki i leczenia, poszerza bazę sprzętową oraz wprowadza nowoczesne metody leczenia. Posiada między innymi aparaturę do znieczulania w trakcie porodu podtlenkiem azotu.

Zakres usług medycznych świadczonych w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym

1)      torbiele jajnika – diagnostyka

2)      macica mięśniakowata – diagnostyka

3)      choroby gruczołu Bartholina

4)      zapalenie narządów miednicy małej

5)      stany zapalne sromu i krocza

6)      zaburzenie statyki narządu rodnego – diagnostyka

7)      polipy narządu rodnego

8)      nadżerka cz. pochwowej szyjki macicy

9)      niezapalne schorzenia szyjki macicy, sromu i krocza

10)  zaburzenia miesiączkowania

11)  nieprawidłowe krwawienia z dróg rodnych

12)  ból i inne stany związane z żeńskimi narządami płciowymi i cyklem miesiączkowym

13)  schorzenia przekwitania i okresu okołomenopauzalnego

14)  nowotwory żeńskich narządów płciowych –  wstępna diagnostyka

15)  ciąża pozamaciczna

16)  ciąża zakończona poronieniem – ciąża obumarła, resztki po poronieniu

17)  zagrażające poronienie

18)  niepowściągliwe wymioty ciężarnych

19)  powikłania ze strony układu żylnego w ciąży

20)  zakażenie dróg moczowo-płciowych w ciąży

21)  cukrzyca w ciąży

22)  cholestaza ciążowa

23)  ciąża mnoga

24)  niewydolność ciśnieniowo-szyjkowa

25)  nadciśnienie tętnicze w ciąży

26)  łożysko przodujące

27)  opieka z powodu niskiej masy płodu

28)  zaburzenia wód i błon płodowych

29)  krwawienie przedporodowe

30)  zagrażający poród przedwczesny

31)  poród siłami natury

32)  poród przez cięcie cesarskie

33)  poród przy pomocy próżnociągu

34)  poród przy użyciu kleszczy

35)  poród samoistny pośladkowy

36)  zakażenie połogowe

37)  inne powikłania okresu połogowego

38)  inne choroby matki wikłające ciążę, poród lub połóg

  

Zabiegi operacyjne wykonywane w Oddziale Ginekologicznym:

1)      amputacja trzonu macicy bez przydatków

2)      amputacja trzonu macicy z przydatkami

3)      amputacja szyjki macicy

4)      podwieszenie macicy sposobem Dolerisa

5)      wycięcie macicy z przydatkami

6)      wycięcie macicy bez przydatków

7)      histeroskopia diagnostyczna

8)      przednia i tylna plastyka pochwy

9)      operacja uchyłka pęcherzowego pochwy

10)  operacja uchyłka odbytniczego pochwy

11)  wyłuszczenie torbieli przydatków

12)  usunięcie przydatków

13)  usunięcie endometriozy w bliźnie pooperacyjnej

14)  operacje ciąży pozamacicznej

15)  wyłuszczenie mięśniaków macicy

16)  założenie szwu okrężnego na szyjkę macicy s.McDonalda

Inne zabiegi

1)      diagnostyczne wyłyżeczkowanie jamy macicy

2)      diagnostyczne wyłyżeczkowanie kanału szyjki

3)      wycinki z tarczy cz. pochwowej szyjki macicy

4)      krioterapia

5)      wycinki ze sromu

6)      elektrokonizacja szyjki macicy

7)      wykręcenie polipa szyjki macicy

8)      wykręcenie rodzącego się mięśniaka

9)      marsupializacja ropnia lub torbieli gr. Bartholina

10)  wyłyżeczkowanie jamy macicy po porodzie lub poronieniu

11)  histerosalpingografia

Działa szkoła rodzenia, która cieszy się dużym zainteresowaniem. Przygotowuje ona do porodu, również z osobą towarzyszącą, przekazuje wiedzę o przebiegu ciąży i porodu, uczy pielęgnacji noworodka.

Oddział położniczy działa w systemie “rooming-in” (matka przebywa z dzieckiem). Sale są przeznaczone dla maksymalnie dwóch położnic z noworodkiem. Umożliwiamy kontakt z najbliższymi w trakcie pobytu w oddziale.

Powrót