content top

Oddział Noworodkowy

Oddział Noworodkowy

 

Kierownik: lek. Katarzyna Bijałd-Mikołajewicz

Pielęgniarka Koordynująca: Renata Stadnicka

Oddział Noworodkowy funkcjonuje w systemie Rooming – in (matka z dzieckiem). Posiada pierwszy stopień referencyjności.

Jest oddziałem 16 łóżkowym. Zdrowe noworodki przebywają bezpośrednio po porodzie wraz z matkami i przez całą dobę mogą liczyć na pomoc wykwalifikowanego personelu medycznego. W czasie pobytu w oddziale u noworodków wykonywane są niezbędne badania, szczepienia i testy przesiewowe.

Zakres usług medycznych świadczonych w Oddziale Noworodkowym:

1)      monitorowanie parametrów życiowych

2)      pulsoksymetria (przy przyjęciu, przy wypisie)

3)      badanie przesiewowe słuchu

4)      badanie przesiewowe – fenyloketoniuria, hypotyreoza, mukowiscydoza

5)      promocja karmienia piersią

6)      szczepienia profilaktyczne BCG, WZW B

7)      fototerapia

8)      antybiotykoterapia, wlewy dożylne, infekcje domięśniowe, tlenoterapia

9)      usg jamy brzusznej

10)  rtg klatki piersiowej, kończyn itp.

11)  diagnostyka laboratoryjna (infekcje, choroby odzwierzęce np. toksoplazmoza, cytomegalia)

Pielęgniarki i położne pracujące w oddziale promują karmienie naturalne, przedstawiają zalety karmienia piersią, uczą prawidłowych technik przystawiania do piersi, jednocześnie o wyborze karmienia zawsze decyduje matka. Personel uczy matki prawidłowej pielęgnacji noworodka oraz prawidłowych nawyków żywieniowych w czasie karmienia.

Ponadto oddział ma możliwość obserwacji i monitorowania parametrów życiowych noworodka zagrożonego infekcją wewnątrzmaciczną lub z niską oceną skali Apgar. W oddziale znajdują się sale obserwacyjne wyposażone w inkubatory, pulsoksymetry, pompy infuzyjne, kardiomonitor, lampy do fototerapii – co pozwala na wnikliwą obserwację. Noworodki wymagające dalszej opieki specjalistycznej są przewożone do oddziałów z wyższym stopniem referencyjności.

Oddział ma również możliwość wykonywania badań laboratoryjnych przez całą dobę ponieważ dostęp do laboratorium jest 24-godzinny.

Powrót