content top

Oddział Wewnętrzny

Oddział Wewnętrzny

Kierownik Oddziału lek. Anna Lompe

Pielęgniarka Oddziałowa: Renata Chrzęstek

Oferujemy sale jedno, dwu i trzy osobowe. Znajdą Państwo tutaj pomoc w zakresie diagnostyki i leczenia wszelkich schorzeń zgodnych z jego profilem.

W oddziale  świadczymy usługi z zakresu diagnostyki i leczenia:

1)      chorób układu krążenia

2)      chorób układu oddechowego

3)      chorób układu pokarmowego

4)      chorób układu wewnątrzwydzielniczego

5)      chorób nerek i dróg moczowych

6)      chorób układu krwiotwórczego

7)      chorób reumatycznych

Wykonujemy:

1)      pełną diagnostykę laboratoryjną

2)      elektrokardiogramy

3)      elektrokardiograficzną próbę wysiłkową

4)      echokardiografię przezklatkową

5)      ultrasonografię naczyń obwodowych

6)      24 godzinne monitorowanie EKG – Holter EKG

7)      24 godzinny pomiar ciśnienia tętniczego – Holter RR

8)      badania obrazowe:

a)       radiogramy

b)      tomografie komputerową

c)      urografię

d)     ultrasonografię

9) badania endoskopowe:

a)      gastroskopię

b)      kolonoskopię

c)      rektoskopię

Nowoczesny sprzęt medyczny, dobra organizacja pracy, wysokie kwalifikacje i zaangażowanie personelu umożliwiają szybką i trafną diagnostykę a także skuteczną terapię.

 

Pielęgniarki oddziału wewnętrznego oferują fachową opiekę pielęgniarską oraz pomoc w przygotowaniu do badań diagnostycznych. Prowadzona jest edukacja chorych oraz ich rodzin w zakresie:

  • pielęgnowania w poszczególnych jednostkach chorobowych,
  • leczenia dietą,
  • nauki podawania insuliny, obsługi piór, gleukometrów,
  • toalety przeciwodleżynowej, leczenia ran,
  • obsługi cewników Foleya.

W ramach współpracy z innymi oddziałami naszego szpitala prowadzone są konsultacje i badania specjalistyczne umożliwiające pełną diagnostykę chorób wewnętrznych.
W codziennej pracy całego personelu dominuje troska o leczenie pacjentów oraz indywidualne podejście do zgłaszanych problemów zdrowotnych.

Powrót