content top

Zakład Rehabilitacji

Zakład Rehabilitacji

Zakład Rehabilitacji w Oleśnie – Kierownik: Bernadeta Gurok-Imiołczyk

Zakład Rehabilitacji – Filia w Praszce – Z-ca Kierownika: Maria Popławska

Zakład Rehabilitacji w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oleśnie oferuje szeroką gamę zabiegów fizjoterapeutycznych wykonywanych w dwóch placówkach:

 • Zakładzie Rehabilitacji w Oleśnie
 • Zakładzie Rehabilitacji – Filia w Praszce, ul. Kaliska 50, 46-320 Praszka.

Rehabilitacja_01Zakład Rehabilitacji w Oleśnie mieści się w budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej na pierwszym piętrze. Pacjenci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godz.8.00 – 18.00. Z usprawniania leczniczego korzystają w nim pacjenci szpitalni i ambulatoryjni.

Planowanie zabiegów dla pacjentów ambulatoryjnych odbywa się na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli skierowanie wystawione jest z gabinetu lub poradni, które nie ma umowy z NFZ na refundację zabiegów ich koszt pokrywa pacjent dokonując wpłaty w kasie ZOZ wg. obowiązującego cennika.

Zakład Rehabilitacji – Filia w Praszce mieści się przy ul. Kaliskiej 50, w kompleksie budynku krytej pływalni. Czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00.

Rehabilitacja_02

Kinezyterapia, czyli ćwiczenia lecznicze, odpowiednie dla różnych jednostek chorobowych, odbywają się na sali gimnastycznej oraz salach kinezyterapii wyposażonych w sprzęt służący do ćwiczeń czynnych w odciążeniu, czynnych w odciążeniu z oporem, czynnych wolnych, czynnych z oporem, ćwiczeń wspomaganych, biernych, redresji, wyciągów.

Fizykoterapia to zabiegi o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i rozluźniającym, które uzupełniają i wspomagają kinezyterapię.

Zakres zabiegów fizjoterapeutycznych  wykonywanych w Zakładzie Rehabilitacji w Oleśnie:

KINEZYTERAPIA:

 • ćwiczenia bierne
 • ćwiczenia redresyjne
 • ćwiczenia czynno-bierne
 • ćwiczenia według metod neurofizjologicznych
 • ćwiczenia specjalne
 • ćwiczenia wspomagane
 • ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne w odciążeniu z oporem
 • ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem
 • ćwiczenia izometryczne
 • pionizacja
 • nauka czynności lokomocji
 • wyciągi

HYDROTERAPIA:

 • kąpiel wirowa kończyn górnych
 • kąpiel wirowa kończyn dolnych
 • kąpiel wirowa kręgosłupa
 • masaż podwodny całkowity

ŚWIATŁOLECZNICTWO:

 • naświetlanie promieniowaniem podczerwonym i ultrafioletowym
 • laseroterapia punktowa

ELEKTROTERAPIA:

 • galwanizacja
 • jonoforeza
 • elektrostymulacja
 • prądy diadynamiczne
 • prądy interferencyjne
 • prądy TENS
 • prądy TRAEBERTA
 • prądy KOTZA
 • ultradźwieki miejscowe
 • ultrafonoforeza

LECZENIA POLEM ELEKTROMAGNETYCZNYM:

 • diatermia krótkofalowa
 • impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości

KRIOTERAPIA:

 • miejscowa krioterapia parami ciekłego azotu

BALNEOTERAPIA:

 • okłady fango

 

Zakres zabiegów fizjoterapeutycznych  wykonywanych w Zakładzie Rehabilitacji w Praszce:

KINEZYTERAPIA:

 • ćwiczenia bierne
 • ćwiczenia redresyjne
 • ćwiczenia czynno-bierne
 • ćwiczenia według metod neurofizjologicznych
 • ćwiczenia specjalne
 • ćwiczenia wspomagane
 • ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne w odciążeniu z oporem
 • ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem
 • ćwiczenia izometryczne
 • pionizacja
 • nauka czynności lokomocji
 • wyciągi

HYDROTERAPIA:

 • kąpiel wirowa kończyn górnych
 • kąpiel wirowa kończyn dolnych

ŚWIATŁOLECZNICTWO:

 • naświetlanie promieniowaniem podczerwonym
 • laseroterapia punktowa

ELEKTROTERAPIA:

 • galwanizacja
 • jonoforeza
 • elektrostymulacja
 • prądy diadynamiczne
 • prądy interferencyjne
 • prądy TENS
 • prądy TRAEBERTA
 • prądy KOTZA
 • ultradźwięki miejscowe
 • ultrafonoforeza

LECZENIA POLEM ELEKTROMAGNETYCZNYM:

 • impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości (terapuls)
 • impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości

BALNEOTERAPIA:

 • okłady fango

W każdej placówce nad prawidłowym przebiegiem usprawniania leczniczego pacjentów czuwa zespół doświadczonych fizjoterapeutów.

Telefon kontaktowy:

Zakład Rehabilitacji w Oleśnie (0-34) 35 09 735
Zakład Rehabilitacji – Filia w Praszce (0-34) 35 92 045

Powrót