content top

Informacja o możliwość odbywania szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydenckim.

INFORMACJA

 Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie (Olesno, ul. Klonowa 11, 46-300 Olesno) oferuje możliwość odbywania szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydenckim na następujących oddziałach:

1 Oddział Dziecięcy

1

2 Oddział Chirurgii Ogólnej

1

3 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

2

4 Oddział Wewnętrzny

5

5 Oddział Ginekologii

1

6 Medycyna Ratunkowa

3

7 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii W trakcie procedury uzyskania
miejsc specjalizacyjnych

Dane kontaktowe:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, ul. Klonowa 1, 46-300 Olesno

sekretariat@szpitalolesno.pl, kadry@szpitaliolesno.pl   

nr. tel. : 34/3509700, 34/3509732