content top

Kontakt

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie

ul. Klonowa 1

46-300 Olesno

tel: 34 35 09 700

tel/fax: 34 35 82 855

e-mail: sekretariat@szpitalolesno.pl

Adres skrytki e-PUAP: /zozolesno/skrytka

Wykaz nr telefonów

 

Rejestracja Centralna

350 9665

350 9652

 

 

Sekretariat

350 9700

Sekretariat FAX

358 2855

Naczelna Pielęgniarka

350 9615

 

 

Dział Metodyczno-Organizacyjny

350 9721

350 9662

BHP

350 9618

Dział Kadr

350 9732

Piel. Epidemiologiczna

350 9647

OC

350 9626

 

 

Księgowość:

 

Gł. Księgowy

350 9722

Kasa

350 9698

Płace / Inwentaryzacja

350 9697

Koszty

350 699

 

 

Dział Ekspl. – Techn.

 

Kier. Ekspl.

350 9695

Kier. Techn.

350 9635

Warsztat Elektryczny

350 9728

Warsztat Mechaniczny

350 9729

Warsztat Samochodowy

350 9620

 

 

Zamówienia Publiczne

350 9740

Magazyn

350 9739

Informatyk

350 9696

 

 

Kuchnia Szpitalna:

 

Kierownik Kuchni

350 9724

Magazyn Żywności

350 9726

 

 

Apteka Szpitalna:

 

Kierownik

350 9676

„Okienko”

350 9731

Komora przyjęć

350 9624

Laboratorium Analityczne:

 

Kierownik

350 9736

Biochemia

350 9737

Pobieranie materiału

350 9733

Bakteriologia

350 9606

Serologia

350 9738

Dział Diagnostyki Obrazowej

Rejestracja

350 9679

Lekarz

350 9628

Konsola TK

350 9682

Zakład Rehabilitacji:

 

Kierownik

350 9734

Rejestracja

350 9735

 

 

Pracownia  EKG 

350 9629 

Pracownia Endoskopii 

350 9683 

 

Rejestracja telefoniczna do poradni specjalistycznych 

343509665
343509652

Poradnie:

 

Kardiologiczna

Diabetologiczna

Gruźlicy i Chorób Płuc

Chirurgii Ogólnej

Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Reumatologiczna

Ginekologiczno-Położnicza

Nefrologiczna

Audiologiczna/Laryngologiczna

Urologiczna

Rejestracja Poradni Zdrowia Psychicznego

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Medycyny Pracy

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Fax: 350 9129

Konsola

350 9634

Lekarz dyżurny

350 9621

Lekarz dyżurny

350 9727

Dyżurna Pielęgniarka

350 9675

Pielęgniarka Koordynująca

350 9720

Izba Przyjęć

350 9664

 

 

Oddziała Anestezjologii i Intensywnej Terapii:

Lekarz

350 9677

Pielęgniarka Oddziałowa

350 9613

Pielęgniarki
Telefon dla pacjentów

350 9678

350 9747

Blok Operacyjny:

 

p. Pielęgniarski

350 9692/639

Centralna Sterylizacja

350 9730

Oddział Ginekologiczno -Położniczy:

 

Ordynator

350 9723

Lekarz Dyżurny

350 9672

Sekretariat

350 9694

Pielęgniarka Oddziałowa

350 9671

p. Pielęgniarski-ginekologia
Telefon dla pacjentek

350 9670

350 9745

p. Pielęgniarski-położnictwo
Telefon dla pacjentek

350 9673

350 9746

p. Pielęgniarski-noworodki

350 9668

Blok Porodowy

350 9674

Oddział Wewnętrzny:

Ordynator

350 9619

Lekarz dyżurny

350 9655

Sekretariat

350 9654

Pielęgniarka Oddziałowa

350 9625

Pielęgniarki

350 9691

 Telefon dla pacjentów  350 9744
 

 

Oddział Chirurgii Ogólnej:

 

Ordynator

350 9611

Lekarze asystenci

350 9661

Telefon dla pacjentów
Sekretariat/Pielęgniarka Oddziałowa

350 9743
350 9607

Pielęgniarski

350 9631

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej:

 

Lekarze
350 9658
Ordynator

350 9644

p. Pielęgniarski

350 9660

Piel. Oddziałowa

350 9681

Telefon dla pacjentów

350 9741

Oddział Dziecięcy:

 

Ordynator

350 9623

Lekarz dyżurny

350 9667

Lekarze asystenci

350 9693

Pielęgniarki
Telefon dla pacjentów

350 9666
350 9742

Stacja dializ:

Ordynator

350 9669

Lekarze

350 9638

p. Pielęgniarski

350 9657

Prosektorium

350 9605