content top

Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oleśnie

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie otrzymał dofinansowanie w ramach programu inwestycyjnego w zakresie zadań polegających na modernizacji, przebudowie lub doposażeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) lub pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR w ramach Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych.
Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oleśnie
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 9 287 000,00 zł
DOFINANSOWANIE: 8 467 000,00 zł