content top

Przetarg pisemny nieograniczony na wynajem gabinetu laryngologicznego pod działalność z zakresu protezowania słuchu, w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, ul. Klonowa 1.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie na podstawie § 12 ust. 2 Uchwały nr XV/101/16 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie określenia zasad zbywania, oddawanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Oleski, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wynajem gabinetu laryngologicznego pod działalność z zakresu protezowania słuchu, w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, ul. Klonowa 1.

Pliki do pobrania: