content top

RODO


Spis:

– RODO
– OUK
– Cyberbezpieczeństwo


RODO

Klauzule informacyjne:

  • Informacja dla pacjenta oraz innych osób o przetwarzaniu ich danych osobowych.(pobierz plik)
  • Klauzula informacyjna do stosowania dla zatrudnionych w ZOZ Olesno – na podstawie art. 13 rozporządzenia 2016/679 – RODO.(pobierz plik)
  • Klauzula informacyjna do stosowania dla ubiegających się o zatrudnienie w ZOZ Olesno – na podstawie art. 13 rozporządzenia 2016/679 – RODO.(pobierz plik)
  • Klauzula informacyjna dot. monitoringu ZOZ w Oleśnie.(pobierz plik)
  • Klauzula informacyjna umowy cywilnoprawne ZOZ w Oleśnie.(pobierz plik)

Materiały szkoleniowe:


OUK


Cyberbepieczeństwo

  • Informacja dla pracowników, podmiotów współpracujących.(pobierz plik)