content top

Szpital

Informacja o możliwość odbywania szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydenckim.

Treść komunikatu

W związku z koniecznością rozpoczęcia prac remontowo-budowlanych związanych z modernizacja instalacji tlenowej z dniem 25.07.2022 r. czasowo wstrzymuje się przyjęcia pacjentów do oddziału wewnętrznego..


W związku z planowaną modernizacją instalacji tlenowej na oddziale wewnętrznym tut. szpitala informujemy,
że z dniem 22.07.2022 r. do odwołania ograniczone zostają przyjęcia do oddziału wewnętrznego.
.


Informujemy, że z dniem 12.04.2022 r. wznawia się przyjęcia pacjentów (w trybie pilnym i planowym) do oddz. wewnętrznego ZOZ w Oleśnie.


W związku z trudną sytuacją epidemiologiczną w oddziale wewnętrznym ZOZ w Oleśnie z dniem 04.04.2022 r. do odwołania wstrzymuje się przyjęcia pacjentów do oddziału wewnętrznego od 04.03.2022 r.


Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie informuje, że zgodnie z Decyzją Wojewody Opolskiego nr 5.967.3.25.2021 z dnia 25.02.2022 r. od 04.03.2022 r. wznowione zostają przyjęcia pacjentów do wszystkich oddziałów szpitalnych, a Szpitalny Oddział Ratunkowy wznowi przyjęcia wszystkich pacjentów w bezpośrednim zagrożeniu życia i wymagających natychmiastowej pomocy medycznej.


Komunikat w sprawie przyjęć pacjentów z potwierdzonym COVID-19

W związku z przekształceniem naszej placówki w tzw. szpital covidowy z dniem 30-11-2021 r. uruchomione zostaje stanowisko Lekarza Koordynatora ds. Covid, odpowiedzialnego za  uzgadnianie przyjęć i kwalifikację pacjentów ze względu na ich stan i choroby współistniejące do hospitalizacji w poszczególnych oddziałach szpitalnych ZOZ w Oleśnie z wyjątkiem OIOM i  gdzie przyjęcia uzgadniane są bezpośrednio przez lekarzy dyżurnych.

Lekarz Koordynator ds. Covid ZOZ w Oleśnie dostępny będzie całodobowo
pod nr tel. 725-804-020.

Przejęcia do OIOM koordynowane są przez lekarza dyżurnego OIOM pod nr tel. 724-804-050 lub 34/35-09-677.


Ważna Informacja !!!

W związku z przewidywalnym przekształceniem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie w placówkę covidową
od dnia 25.11.2021 r. do odwołania wstrzymuje się przyjęcia w trybie nagłym i planowym pacjentów do wszystkich oddziałów szpitalnych ZOZ w Oleśnie.


Ważna Informacja !!!

W związku z wystąpieniem ogniska zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wśród pacjentów Oddziału Wewnętrznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie informuję, iż od dnia 19.11.2021 wstrzymuje się przyjęcia pacjentów w trybie nagłym i planowym do w/w oddziału. Realizację świadczeń wstrzymuje się do czasu wygaśnięcia ogniska zakaźnego.


Ważna Informacja !!!
Na podstawie Decyzji nr 1.967.3.25.2021 Wojewody Opolskiego z dnia 12.11.2021 r. Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie informuje, że od dnia 16-11-2021r. do odwołania ograniczone zostały przyjęcia planowe pacjentów do oddziałów Szpitalnych.

Ponadto w związku z potrzebą zwiększenia bezpieczeństwa wstrzymane zostały odwiedzin pacjentów na oddziałach Szpitala.


W związku z absencją chorobową lekarzy oddziału dziecięcego, Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie  informuję o konieczności wstrzymania z dniem 21.10.2021 r. do odwołania przyjęć pacjentów do oddziału Dziecięcego tut. szpitala.

W związku z powyższym proszę o kierowanie pacjentów do innych placówek medycznych.


ZOZ w Oleśnie PILNIE zatrudni do pracy na oddziale pediatrii (bądź na dyżury) pediatrów i neonatologów
Forma zatrudnienia dowolna
Warunki płacowe oraz zakres obowiązków do uzgodnienia
Kontakt: sekretariat@szpitalolesno.pl
Tel. : 343509700


Informacja:
Dzieci i młodzież poniżej 16-tego roku życia szczepione są tylko
w obecności dorosłego opiekuna.


Informacje dot. akcji szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.


Informacja dla pacjentów ZOZ Olesno w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną.


INFORMACJA DLA DARCZYŃCÓW

Ewentualne darowizny prosimy wpłacać na poniższy numer konta:
51 2030 0045 1110 0000 0253 9520

PODZIEKOWANIA DLA DARCZYŃCÓW


W związku z sytuacją epidemiologiczną w laboratorium szpitala w Oleśnie od dnia 23.07.2020 r. wstrzymuje się do odwołania pobieranie wymazów w systemie Drive-thru. Poniżej tabela z aktualnym wykazem miejsc w celu pobrania próbki do badania w kierunku COVID-19..

WYKAZ MIEJSC POBRAŃ COVID 19


Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie uczestniczy w projekcie „Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie


Prowadząc politykę jakości definiujemy i monitorujemy potrzeby zdrowotne mieszkańców powiatu oleskiego uczestnicząc w systemie ochrony zdrowia.
Podejmując działania zmierzające do zapewnienia świadczeń medycznych na odpowiednim poziomie ciągle podnosimy kwalifikacje personelu oraz unowocześniamy bazę medyczną szpitala, aby sprostać wymaganiom współczesnej medycyny.
Szpital nasz podlega certyfikacji w ramach ISO 9001, a to zobowiązuje.
Możecie Państwo nam zaufać, celem naszym jest troska o Wasze Zdrowie.
Misja naszego Szpitala:
“Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom pacjentów, oferując profesjonalną opiekę medyczną”
Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie

plakat do świadczeniodawców