content top

Szpital


List otwarty Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych do Ministra Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze

W imieniu zarządzających szpitalami powiatowymi, zatrudnionego w nich personelu, ale przede wszystkim w imieniu polskiego pacjenta, zwracamy się do Pana Ministra z apelem o niezwłoczne podjęcie działań, które w realny sposób zmienią i poprawią sytuacje finansową placówek medycznych w Polsce, ratując je przed ostateczną zapaścią …


ZOZ w Oleśnie zatrudni: lekarzy psychiatrów do pracy w Poradni Zdrowia Psychicznego Kontakt: ZOZ w Oleśnie 46-300 ul. Klonowa 1, sekretariat@szpitalolesno.pl tel. 34 350 97 00,
kadry@szpitalolesno.pl, 34 350 97 32


Informacja o możliwość odbywania szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydenckim.

Treść komunikatu

ZOZ w Oleśnie PILNIE zatrudni do pracy na oddziale pediatrii (bądź na dyżury) pediatrów i neonatologów
Forma zatrudnienia dowolna
Warunki płacowe oraz zakres obowiązków do uzgodnienia
Kontakt: sekretariat@szpitalolesno.pl
Tel. : 343509700


Darowizna WOŚP dla ZOZ w Oleśnie w 2022r


INFORMACJA DLA DARCZYŃCÓW

Ewentualne darowizny prosimy wpłacać na poniższy numer konta:
51 2030 0045 1110 0000 0253 9520

PODZIEKOWANIA DLA DARCZYŃCÓW


Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie uczestniczy w projekcie „Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie


Prowadząc politykę jakości definiujemy i monitorujemy potrzeby zdrowotne mieszkańców powiatu oleskiego uczestnicząc w systemie ochrony zdrowia.
Podejmując działania zmierzające do zapewnienia świadczeń medycznych na odpowiednim poziomie ciągle podnosimy kwalifikacje personelu oraz unowocześniamy bazę medyczną szpitala, aby sprostać wymaganiom współczesnej medycyny.
Szpital nasz podlega certyfikacji w ramach ISO 9001, a to zobowiązuje.
Możecie Państwo nam zaufać, celem naszym jest troska o Wasze Zdrowie.
Misja naszego Szpitala:
“Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom pacjentów, oferując profesjonalną opiekę medyczną”
Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie

plakat do świadczeniodawców